Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK/KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar:

Bu sözleşme ile bir tarafta üye olmak isteyen (bundan sonra sözleşmede “ÜYE” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta Sümer Mahallesi 69073 Sokak 7 No:7/B  Seyhan/ADANA adresinde bulunan MİNA CEVHER ÜRETİM MADEN SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. (www.3mhijyen.com) ki bundan sonra 3M HİJYEN (bu sözleşmedeki 3M HİJYEN  www.3mhijyen.com web sitesi manasına da gelmektedir.) olarak anılacaktır, iş bu web sayfasındaki üyelik formunu doldurarak üyelik / Kullanıcı sözleşmesini akdetmişlerdir.

Üyelik ismi
Adı
Soyadı
TC/Vergi Kimlik No
Adresi
Telefon GSM
E mail

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme ile 3M HİJYEN tarafından web sitesi aracılığı ile yapmış olduğu satış pazarlama ve diğer hizmet sunumlarından müşterinin belirtilen şartlarda yararlanmasıdır.

  1. Genel Hükümler

3.1. Bu sözleşme ile ÜYE sitenin vermiş olduğu hizmetlerden yararlanırken yasal mevzuat hükümlere riayet etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. ÜYE web sayfası kullanımları sırasında başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde ve işlemlerde bulunamayacaktır.

3.3. Web sayfasında çerez kullanılmaktadır. Çerezler, bilgilerin iletildiği dosyalardır. Bir çerezle iletilebilen bilgiler web sitemizin kullanımı yoluyla tarafımızca veya üçüncü kişilerce saklanabilir. ÜYE her nevi çerez kullanımına 3M HİJYEN’in çerez politikasına muvafakat eder.

3.4. Web sitesinin takibi, raporlamaları için Google Analytics’i kullanılabilir. ÜYE bu tür veri işlemelerini kabul eder.

3.5. ÜYE ye sistem tarafından web sayfasının kullanımı için kullanıcı adı ve şifre verilir. Bu bilgilerin güvenliği ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE bu bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşamaz. Herhangi bir nedenle web sayfasının  kullanılmasından dolayı uğrayabilecek zararlardan 3M HİJYEN sorumlu değildir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa ÜYE, 3M HİJYEN den tazminat talep etmemeyi kabul ve beyan eder.

3.6. ÜYE siteye üyelik ile kendisine SMS, e posta, telefon ve diğer mecralar ile tanıtım ve reklam yapılmasını, bilgiler aktarılmasını, bu aktarım için bilgilerinin üçüncü şahıslar ile paylaşımını kabul eder.

3.7. 3M HİJYEN siteye üyelik sırasında ÜYE nin vermiş olduğu bilgileri ve sonrasında yapılan işlemler sırasında elde edilen bilgileri toplayabilir. Bu bilgileri daha iyi hizmet verilmesi amacı ile işleyebilir. Üçüncü şahıslara transfer edebilir. ÜYE üyelik ile bunlara kabul ve beyanda bulunmuş sayılır.

3.8. ÜYE nin web sayfası kullanarak yapmış olduğu işlemlerde mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda 6502  sayılı yasanın 48 maddesi uyarınca hazırlanan bir mesafeli satış sözleşmesi olduğunu ve bunun yasa hükümleri çerçevesinde teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.3mhijyen.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3.9. 3M HİJYEN hiçbir şekil ve şarta bağlı kalmaksızın,  dilediği şekilde,  tek taraflı işlem ile ÜYE nin üyeliğini askıya alma  veya sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda ÜYE herhangi bir talepte bulunamaz.

3.10. 3M HİJYEN ÜYE bu sözleşmeyi imzalamış veya onaylamış olsa dahi kendisine ÜYE lik hakları vermekten imtina edebilir.

3.11. ÜYE tarafından web sayfasında veya web sayfası için beyan edilen fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler  kendi kişisel fikir ve düşünceleri olup bunlardan dolayı her türlü hukuki ve cezai mesuliyet üyeye aittir.

3.12. Web sayfasındaki tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran 3M HİJYEN’e aittir. Web sayfasında yayınlanan her nevi görsel, bilgi ve ölçüler tanıtımlar  fikir edinilmesi amaçlı olup 3M HİJYEN in taahhüdü değildir.

3.13. Web sayfasından başka web sayfalarına link verilmesi durumda bundan 3M HİJYEN’in bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.14. ÜYE  mevzuat ve ilerde yürürlüğe girebilecek mevzuata göre her nevi  ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, sair pazarlama uygulamaları hakkında kendisine bilgi verilmesini, reklam yapılmasını kabul eder.

3.15. 3M HİJYEN tarafından yapılan kampanyalara dair hususlarda kampanya şartları geçerlidir. Bu şartların 3M HİJYEN tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini ÜYE kabul ve taahhüt eder. Kampanya şartları çerçevesinde verilen indirim ve sair tüm haklar taahhüt niteliğinde değildir.

3.17. ÜYE bu sözleşme ile
3M HİJYEN Çerez Politikası Metni
3M HİJYEN Kişisel verilerin korunması aydınlatma metnini

Sözleşmenin eki olarak okuyarak kabul etmiştir.

  1. Sözleşmenin Sona Ermesi

4.1.  ÜYE 3M HİJYEN tarafından verilen herhangi bir hizmetten yararlanmaz iken taraflar sözleşmeyi istedikleri zaman feshedebilirler. Bu durumda 3M HİJYEN tarafından ÜYE nin üyelik kaydı dondurulur.

4.2.  ÜYE 3M HİJYEN tarafından verilmiş olan herhangi bir hizmetten yararlanma durumunda iken sözleşme ancak bu hizmetin sona ermesi veya tamamlanması ile feshedilebilir.

4.3.  3M HİJYEN kullanıcı profillerini her zaman tek taraflı olarak kaldırma hakkında sahiptir. Bundan dolayı kullanıcılar 3M HİJYEN den herhangi bir talepleri olmadığını kabul ve beyan ederler.

  1. İhtilafların Çözümü

Taraflar arasında çıkan ihtilafların çözüm merci Adana merkez mahkemeleridir. Bu sözleşmede tarafların belirtilen adresleri tebligat adresleri olup bu sözleşme gereği gönderilecek tüm tebligat ve gönderiler bu adrese gönderilecektir.

  1. Sözleşmenin yürürlüğü

İş bu sözleşme elektronik ortamda mesafeli satış sözleşmeleri  gibi onaylaması ile yürürlüğe girecektir. Siteyi kullanmış olması üyelik profiline girilmesi ile bu sözleşme ve ekleri kabul edilmiş sayılır.

Tarih:

ÜYE                                                                                                            3M HİJYEN

ÖZEL ÜRÜNLER